رکنا: محصل / اوایل خودخوری می کرد و به روی خودش نمی آ ورد. می گفت با گذشت زمان درست می شود. اما درست نشد که هیچ ،وقتی هم که شوهرش به خانه می آمد سرش را در لاک مرموز گوشی تلفن همراه خود فرو می برد و صدا از دیوار در می آمد و از او نه.

گاهی جلوی آینه می ایستاد و از خودش می پرسید چرا این گونه است و شوهرش تعهدی به زندگی شان ندارد.

همین مساله سبب می شد فاصله بغرنج عاطفی این زن و شوهر روز به روز بیشتر شودو کارشان بیخ پیدا کند.

در چنین موقعیت هایی ،خانم ها دنبال فرصتی می گردند بهانه ای گیر بیاورند و روی اعصاب شوهر خود راه بروند و البته این بهانه گیری ها ،معمولا واکنش تند و عصبی طرف مقابل رادر پی دارد.

این گونه مشکلات نقابی است بر صورت های هزار چهره و مرد و زن هم نمی شناسد.

اهمیت شناخت این مساله و مراقبت های لازم در آن تاحدی است که خداوند در آیه 30سوره نور به مراقبت نگاه ،ممنوعیت چشم چرانی و لزوم حجاب مردان و زنان در پاکی و رشد آنان تاکید می کند.

حس بدچشمی در نگاه بعضی از افراد و کنار آمدن با آن از سوی افراد مقابل عذاب آور است. این بدچشمی ها می تواند در کوچه و خیابان و آشکار و نهان رخ پلید و زشت خود را نمایان سازد و یا در فضای مجازی ،جولان بدهد.

حتی بدچشمی ها ،فکر و ذهن ها را هم می تواند تسخیر کند و ضربه های زیادی به افراد درگیر این عادت های زشت وارد سازد.

این که چرا برخی از افراد نمی دانندقدر و منزلت و ارزش برخورداری از نعمت بزرگ و بی مثال «بینایی»چیست درد بزرگی است.

با این نعمت بزرگ یعنی قوه بینایی می توانیم ببینیم ،حرف بزنیم ،ناگفته ها ،احساسات و عواطف خود را انتقال بدهیم،می توانیم بخوانیم و آ نچه می بینیم را به حافظه بسپاریم ،می توانیم آ نچه را دیده ایم در عالم خواب و رویا باز آفرینی کنیم وحتی وقتی چشم های مان را می بندیم در بطن وجود خود چیزهایی که دیده ایم را درک کنیم.

این ظاهر قضیه است ،ما از یک قوه دید باطنی هم برخورداریم که با عقل و منطق و وجدان ما رابطه مستقیمی دارد.افراد نابینایی که قدرت درک واقعیت های زندگی را پیدا می کنند و می توانند استعدادهای بی نظیر خود را شکوفا سازند از این قدرت بهره مند هستند و به شناخت درستی از آن دست یافته اند.

واقعیت این است ،انسان ها از زمان خلقت شان با چشم های خود و آ نچه دیدند و تجربه کردند فکرشان را هم شکوفا ساختند . با تشخیص رنگ ها و ابعاد مختلف طبیعت و محیط پیرامونی راه فرار از مشکلات و حوادث و تهدیدها را پیدا کردند، با دیدن هم و اعتماد به قدرت و توانی که در خود می دیدند به زندگی اجتماعی روی آوردند.

خط را خلق کردندو با آنچه در تجربه های خود سرمایه ساختند در علم و تمدن به رشد و پیشرفت رسیدند.

انسان ها با قوه بینایی خود ،عمق و معنای تاریکی را معنا کردندو به تفسیری زیبا از نور و روشنایی رسیدند. توانستند ارزش هایی مثل ظاهرو باطن و اهمیت طرز نگاه به موضوع های مختلف را در بکارگیری نعمت بینایی خود درک کنند ،گاه به این نتیجه رسیدند چشم ها را باید شست و در برخی از موارد نیز به خود تدکر دادند چشم ها را باید بست و جور دیگر دید. ما از چنین نعمت بزرگ و ارزشمندی برخورداریم و قدر آن را نمی دانیم. نعمتی که خدا راحت در اختیارمان گذاشته و اگر کوچکترین ایراد و صدمه ای ببیند نه تنها از نظر احساسی ،عاطفی و در تمام وجود خود آسیب می بینیم بلکه باید هزینه مالی زیادی هم بپردازیم.

لحظه ای چشم های خود را ببندیم و ببینیم چقدر سخت است بی چشم زندگی کردن.

چرا با این نعمت بزرگ به موضوع های مختلف زندگی خود به عنوان مساله نگاه نمی کنیم ؟.

باید وقتی در آینه می نگریم خودمان،ظاهرمان و پیچیدگی های باطن خود را به عنوان مساله ببینیم. هدف خدا از خلق چشم های ما چه بوده است ؟.

در واقع بخش مهمی از ارزیابی وملاک اظهار نظر و قضاوت دیگران درباره ما به طرز نگاه ما و نوع نگاه آنها به ما برمی گردد. اگر حریم ها و حرمت ها ،محرم ها و نامحرم ها در حد و مرز و معنا و مفهوم نگاه مان چه در آشکارو نهان و یا فضای حقیقی و مجازی رنگ ببازند و دچار غفلت شویم گرفتار مشکلات و تهدیدها و آ سیب های زیادی خواهیم شد.

درباره قدرت نگاه و مراقبت و توجه به آن تاکیدهای زیادی شده تا جایی که در قرآن به نوع نگاه فرزندان به والدین اشاره می شود .

یا در نمونه ای دیگر به طرز نگاه پدران و مادران به فرزندان خودو یا ارتباط چشم با چشم در برخورد با دیگران و رعایت عدالت در نوع ،عمق ،معنا ،مفهوم و تفسیر و قضاوت نگاه، تاکیدهای زیادی شده است.

از دل این مساله و بی توجهی به این نعمت ،تهدیدهایی مثل زخم چشم ، چشم و هم چشمی ،بی مهری چشم و روبرگرداندن از واقعیت ها ،چشم پوشی نابجا و دیدن ناروا بیرون می آید که می تواند به ما و زندگی مان صدمه و خسارت بزند.

موضوع نگاه و ابعاد مختلف اهمیت و توجه به آن گستردگی زیادی دارد که پرداختن به آن دامنه دارو بسیار وسیع است .

ما در بررسی و ریشه یابی مساله چشم چرانی و علل آن نیازمند دید کارشناسی و نگاه دقیق هستیم اما آنچه در نگاه کلی می توانیم مد نظر قرار دهیم شناخت و درک اهمیت حساسیت و عزت و عظمت نعمت دیدن و قدر شناسی قوه بینایی مان است تا بتوانیم از آن به بهترین شکل ممکن استفاده و بهره برداری کنیم و به تعالی و سعادتمندی برسیم.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟