جریمه عجیب کارمندان به دلیل ۲ دقیقه تَرک زودهنگام محل کار!

به گزارش رکنا،کارمندان این اداره دولتی که ۲ دقیقه زودتر محل کار خود را ترک کرده بودند با کاهش حقوق دریافتی خود جریمه شدند.

بنا به اعلام شورای آموزش شهر فوناباشی در استان چیبا این اتفاق در تاریخ ۱۰ مارس و در یکی از ادارت دولتی ژاپن رخ داده بود. کارمندان سوار شدن زودتر به اتوبوس را علت ۲ دقیقه‌ای ترک زودهنگام محل کار خود اعلام کردند. آن‌ها گفتند در صورتی که به اتوبوس ساعت ۵.۱۷ دقیقه نمی‌رسیدند، اتوبوس بعدی نیم ساعت بعد یعنی ساعت ۵.۴۷ دقیقه در ایستگاه حاضر می‌شد.

بنا به اعلام این شورا، کارمندان این اداره دولتی برای رسیدن به اتوبوس به جای ترک محل کار در ساعت ۵.۱۵ دقیقه بعدازظهر در ساعت ۵.۱۳ دقیقه محل کار خود را ترک کرده بودند.

مجازات برای ترک زودهنگام محل کار

به جزء یک مشاور، مدیر و یک کارمند زن نیز توبیخ کتبی برای ترک زودهنگام محل کار خود را دریافت کردند. همچنین به چهار تن دیگر از کارمندان نیز هشدار احتیاط داده شد. طبق گزارش منتشر شده، مشاور این اداره با کسر یک دهم حقوق به مدت ۳ ماه مجازات شد.

گفتنی است؛ بنا به گزارش شواری آموزش شهر فوناباشی از ماه مه سال ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۱ این شورا ۳۱۶ مورد خروج زودهنگام کارمندان از محل کار را شناسایی کرده است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟