نخستین عکاس زن کیست؟

به گزارش رکنا ، عزت ملک خانم ملقب به اشرف السلطنه، دختر امامعلى میرزا عماد الدوله پسر محمدعلى میرزا دولتشاه، فرزند فتحعلى شاه بود. زندگینامه او به نقل از سلطان احمد دولتشاهى یمین الدوله چنین آورده شده است: وى در زمان حکمرانى پدرش در کرمانشاهان متولد شد و در جوانى به میرزا حسن خان اعتماد السلطنه که در آن هنگام پیشخدمت شاه بود شوهر کرده به تهران آمد چون اولاد نداشت عمر خود را بیشتر به مطالعه کتاب مى گذرانید.

به تاریخ و طب خیلى مایل بود. به علت زندگى با اعتماد السلطنه از سیاست دربار ایران و اتفاقات مملکت و روابط خارجه خوب مطلع بود. در هنرهاى زنانه و کارهاى خانه از طباخى و خیاطى و غیره استاد و صاحب سلیقه بود. زبان فرانسه را قدرى نزد شوهرش آموخته بود.

نخستین عکاس زن

به ساز و آواز مطلقاً مایل نبود ولى شطرنج را خوب بازى مى کرد. عکس هاى قشنگ بر مى داشت. عکاسى را نزد مرحوم شاهزاده سلطان محمود میرزا، والد کمترین [یمین الدوله] آموخته بود. دو مرتبه به عتبات عالیات مشرف گردیده، در اواخر عمر از راه استانبول به مکه معظم مشرف شد و جمعى را همراه برده، قریب دو هزار تومان خرج کرد. پس از فوت مرحوم اعتماد السلطنه به مرحوم آقا سید حسین عرب نایب التولیه که عمه زاده اش بود شوهر کرده، مجاور مشهد مقدس شد.

قریه میامى نزدیک مشهد ملک خود را بر خیرات و مبرات وقف مؤبد [ابدى] نمود. در سن پنجاه و سه سالگى در مشهد مقدس فوت نموده در دارالسیاده دفن شد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

حوریه سعیدى

آیا این خبر مفید بود؟