کوه فیجی بلندترین کوه آتشفشانی ژاپن به شمار می رود که بسیاری از علاقمندان برای تماشای طلوع خورشید بر فراز آن، عازم قله این کوه می شوند. 

طلوع آفتاب بر فراز کوه فیجی‎ +تصاویر

طلوع آفتاب بر فراز کوه فیجی‎ +تصاویر

طلوع آفتاب بر فراز کوه فیجی‎ +تصاویر

طلوع آفتاب بر فراز کوه فیجی‎ +تصاویر

طلوع آفتاب بر فراز کوه فیجی‎ +تصاویر

آیا این خبر مفید بود؟