تنبل‌ترین کشورهای جهان +تصاویر

این پژوهش، پس از تحقیقات فراوان دربارۀ تنبلی و بعد از تطبیق پارامترهای تنبلی بر 122 کشور جهان، در مجلۀ "The Lancet"، منتشر شد.

تنبل ترین کشورهای جهان، به ترتیب عبارتند از:

1. مالت: 71.9 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین کشور ها

2. سوازیلند: 69 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین کشور ها

3. عربستان: 68.8 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

نمبل ترین کشور ها

4. صربستان: 68.3 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین کشور ها

5. آرژانتین: 68.3 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین کشور ها

6. ایالات فدرال میکرونزی: 66.3 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

نمبل ترین کشور ها

7. کویت: 64.5 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین کشور ها

8. بریتانیا: 63.3 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین کشور ها

9. امارات: 62.5 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

نمبل ترین کشور ها

10. مالزی: 61.4 درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

تنبل ترین کشور ها

آیا این خبر مفید بود؟