شهیدان افتخار و سرمایه واقعی کشور ما هستند

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در بزرگداشت دهمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم بیان داشت : انقلاب اسلامی روح خود باوری را در کالبد جوانان این مرز و بوم دمید و اینگونه بود که مردان مردی چون قاسم سلیمانی ها و تهرانی مقدم ها با دست خالی و اما با اراده هایی پولادین توانستند اقتدار ایران را به رخ جهانیان بکشانند.

به گزارش رکنا، همت بلند بزرگ مردانی چون تهرانی مقدم ها بود که امروز ایران اسلامی در موضوع موشکی جزو مقتدرترین کشورهای دنیاست و  دشمنان با اطلاع از این واقعیت بر خود می لرزند و طمع تعدی و تعرض به کشور ما را در واقع از سر به در کرده اند.

شهیدان ما افتخارات و سرمایه های حقیقی کشور ما هستند و به تاسی از سید و  سالار شهیدان در مقابل یزدیان زمان ایستادند و  بدون شک تا مادامی که اسم و رسم و مرام این بزرگ مردان در کشور ما ساری و جاری است ایرانی سربلند و آزاد از قید و بند وابستگی دشمنان خواهیم داشت.

امروز پیشرفت ایران در حوزه موشکی در حقیقت بزرگ ترین مانع گردنکشی دشمنان خواهد بود و بدون شک قدرت و اقتدار موشکی ما فکر خام تعدی به این کشور را از ذهن دشمنان ما به در خواهد برد.

امروز ایران اسلامی علیرغم همه دشمنی ها و کارشکنی های دشمنان در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و ... در منطقه ای که پر از آشوب و فتنه و جنگ و درگیری می باشد جریره با ثباتی است که تحت رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری و به حول قوه الهی با اقتدار حرکتی رو به جلو دارد.

آیا این خبر مفید بود؟