تغییر ارقام مصداق مخدوشی پلاک است و جرم است

 سرهنگ محمد رازقی در خصوص دستکاری در ارقام  و تخلفات پلاک گفت : تغییر ارقام مصداق مخدوشی پلاک است و جرم تلقی می گردد .

به گزارش رکنا، سرهنگ رازقی افزود : اگر شخصی اقدام به تغییر ارقام پلاک خود نماید پلیس راهور تهران بزرگ به شدت با این نوع تخلف برخورد می نماید ولی امکان اینکه کسی دیگری که این پلاک را دارد  جریمه گردد و تخلفاتی که این خودرو انجام داده برای خودروی دیگری  ثبت گردد وجود ندارد .

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ افزود : با توجه به اینکه فقط شماره پلاک نیست که در سیستم ثبت می گردد بلکه سایر ارکان خودرو نظیر نوع خودرو ، کاربری  و رنگ خودرو نیز می بایست با شماره ای که ثبت می گردد یکی  و یکسان باشد و مطابقت داشته باشد و در صورت اینکه عددی تغییر پیدا کند این مقایسه ها برهم می خورد و مطابقتی چون با هم ندارند سیستم این ثبت را قبول نخواهد کرد و به هیچ عنوان  پلاک برای خودروی دیگری وارد سامانه نخواهد شد .

وی  گفت : کسی نگران این قضیه که تغییر ارقام پلاک دیگر موجب جریمه شدن خودروی وی گردد نباشد .

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به  آمار  و ارقام برخورد با این تخلفات نیز  گفت : با توجه به اینکه این تخلف زمانی روی می دهد که نوعی قانون گریزی و دور زدن قانون محسوب شود که  با توجه اجرای طرح منع تردد شبانه و همچنین طرح ترافیک و محدوده کاهش آلودگی هوا با این تخلف بیشتر مواجه هستیم .

رازقی ادامه داد : نسبت به آمار مشابه  سال قبل می توانیم بگوییم که حدود 30 درصد این تخلف بیشتر شده و حدود 20 درصد نیز اعمال قانون این تخلف بیشتر شده است .

وی افزود  : قبل از اعمال منع تردد شبانه این نوع تخلف نیز چون شب ها  وجود نداشت و این تخلف در محدوده طرح ترافیک اتفاق می افتاد و از آن به بعد تخلفات منع تردد شبانه را داشتیم و این تخلف در این زمان صورت می پذیرد و برخورد با این نوع تخلف در دستور کار همکاران بنده در شیفت شب قرار دارد .

وی گفت : میانگین در شبانه روز حدود 45 دستگاه در این خصوص توقیف داریم و حدود 1700 مورد اعمال قانون داریم که نسبت به توقیف 20 درصد افزایش داشته ایم .

آیا این خبر مفید بود؟