فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد:

حوادث رکنا: فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری بسیاری از سرشاخه‌ها و لیدر‌های اصلی ناآرامی‌های اخیر تهران خبر داد.

مهمترین عناوین پلیس

ادامه