حوادث رکنا: ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر و ۹۲ قبضه سلاح کلت و مهمات از پنج باند کشف شد.

مهمترین عناوین پلیس

ادامه