رکنا: جلسه رسیدگی به پرونده مرد جوان که به خاطر اختلاف حساب دوستش را با ضربه های چکش کشته بود به خاطر غیبت اولیای دم به روزهای آینده موکول شد.

به گزارش خبرنگار ما، شامگاه هجدهم آبان 88ماموران گشت اداره آگاهی شهریاردر شانه خاکی جاده صفادشت- ملارد با پیکر خونین مرد 35جوانی روبه رو شدند که کارت شناسایی همراهش نشان می داد صفر 35ساله نام دارد.
رد لاستیک باقی مانده در شانه خاکی نشان می داد پیکر این مرد با یک خودروی سواری به جاده صفادشت- ملارد منتقل شده بود.
پلیس در نخستین گام از تحقیقات به ردیابی تلفن همراه صفر پرداخت و یک مرد افغانی به نام وکیل را دستگیر شد کرد.مرد افغان گفت: گوشی موبایل را از یک مرد جوان به نام یعقوب خریده ام.
با اطلاعاتی که این مالخر به پلیس ارایه داد یعقوب در «شهریار» ردیابی و بازداشت شد.این مرد 40 ساله در همان بازجوی مقدماتی به قتل اعتراف کرد و گفت: صفر را کشتم چون به زن برادرم نظر داشت.
این متهم اما در مرحله دیگری از بازجویی ها حرفش را پس گرفت و گفت به دروغ ادعای قتل ناموسی را مطرح کرده بود. وی درباره انگیزه قتل گفت:من و صفر با هم رفیق بودیم اما چندی پیش بر سر مسائل مالی دچار اختلاف شدیم.من به خاطر همین اختلاف حساب چک هفت میلیون تومانی صفر را برداشتم و دوستم از من شکایتکرد.صبح هجدهم آبان 88به محل کار صفر رفتم و او رابرای حل اختلاف مالی به جاده صفادشت بردم ولی با هم درگیر شدیم و من با چکش بر سر صفر زدم و جنازه اش را را کنار جاده انداختم.
به گزارش رکنا،قرار بود یعقوب دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شود اما این جلسه با خاطر غیبت اولیای دم تجدید و به روزهای آینده موکول شد.ارسال نظر