عروس مرموز!

به گزارش رکنا، پیرزن 72ساله که با تکیه بر یک عصا، نفس زنان وارد کلانتری شده بود، در حالی که بیان می کرد پسرم با تحریک های همسرش زندگی ما را فلج کرده است، درباره این قصه تلخ به کارشناس اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: تا قبل از این که همراه و شریک زندگی‌ام مرا در این دنیای فانی تنها بگذارد، روزهای خوبی را سپری می کردم. همسرم بازنشسته یکی از ادارات دولتی بود و شغل و جایگاه اجتماعی مناسبی داشت. از سوی دیگر، خیلی به فرزندان و خانواده اش اهمیت می داد. در طول 55سال زندگی مشترک همواره سعی می کرد با من مهربان باشد و حق و حقوق همه فرزندانش را رعایت کند، چرا که پنج دختر و چهار پسر حاصل این زندگی مشترک است. همسرم زمانی که در قید حیات بود سعی کرد اموال خود را بین فرزندانش تقسیم کند تا هنوز زنده است آن ها از ارثیه پدری بهره مند شوند. او علاوه بر هزینه های معمولی مانند ازدواج، به هر کدام از پسرانش یک قطعه زمین یا آپارتمان داد تا از اجاره نشینی رهایی یابند. با این حال ، قبل از مرگش وصیت کرد که یک سوم از اموالش را برای هزینه های مراسم ختم و کفن و دفن بپردازیم و مبالغی را نیز برای ادای واجبات دینی و کمک به فقرا هزینه کنیم. خلاصه، حدود یک ماه قبل وقتی همسرم از دنیا رفت، ما نیز طبق وصیت او عمل کردیم. با این حال ، پسر بزرگم که خودش از اوضاع اقتصادی خوبی برخوردار است و چندین واحد آپارتمانی دارد، به منزلم آمد و با توهین و فحاشی، توفانی به راه انداخت که آبرویم را در محل برد. او فریاد می زد که ارثیه اش را می خواهد و ما نباید بدون اجازه او پولی را صرف فقرا می کردیم. در حالی که همسرم فقط یک منزل مسکونی باقی گذاشته است که من در آن زندگی می کنم. همسرم جز جهیزیه کامل، ارثیه دیگری به دخترانش نداده است و هیچ کدام از دامادهایم چشم طمعی به ارثیه او ندارند. ولی پسر بزرگم که سال ها بود به تحریک همسرش خبری از مادرش نداشت اکنون ادعا می کند باید همین منزل مسکونی را بفروشند تا او به ارثیه اش برسد! من با دل شکستگی به عروسم گفتم نمی توانم تو را نفرین کنم اما دعا می کنم خداوند عروسی مانند خودت نصیب ات کند و ... شایان ذکر است، به دستور سرهنگ عامری (رئیس کلانتری سپاد) این پرونده توسط مشاوران زبده کلانتری مورد بررسی قرار گرفت.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری

خراسان رضوی

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟