در کیفرخواست طبری 21 نفرمطرح هستند

به گزارش رکنا، اسماعیلی درباره اینکه در پرونده طبری ازمفسدان اقتصادی مثل دیواندری هستند آیا مفسدان اقتصادی که محکوم شدند یا دادگاهشان در حال برگزاری است با طبری ارتباط دارند گفت: در این پرونده کسانی که ارتباطشان با طبری مشهود بوده در زمره ۲۱ نفری هستند که اسامی آنها در کیفرخواست امده است البته بخش هایی از پرونده هنوز در دادسراست که مفتوح است البته برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر شده که هنوز نمی توانیم درموردش اظهارنظر کنیم.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟