وی اضافه کرد: در پی این بازدیدهای روزانه یکی از درمانگاه های کرج به علت عدم حضور مسئول فنی پلمب موقت شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز همچنین تاکید کرد: پرونده متخلف تشکیل شده و در حال بررسی استبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟