به گزارش رکنا، احمد مؤمنی راد در این باره اظهار کرد: در جلسه امروز دادگاه به پرونده مدیر مسئول هفته‌نامه نبض بازار به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و افترا رسیدگی شد که متهم پرونده در اتهام اول به اتفاق آرا و نیز در مورد اتهام افترا با اکثریت قریب به اتفاق آرا، مجرم شناخته شد و متهم در هر دو اتهام مستحق تخفیف دانسته نشد.

مومنی‌راد افزود: همچنین در جلسه امروز- یکشنبه - به پرونده مدیر مسئول روزنامه قانون به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین رسیدگی شد که هیأت منصفه مطبوعات مدیرمسئول این روزنامه را به اتفاق آرا مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف ندانست.

سخنگوی هیأت منصفه مطبوعات تصریح کرد: در رسیدگی به پرونده مدیر مسئول نشریه دنیای فوتبال با عناوین اتهامی انتشار مطالب خلاف واقع و نقل مطالب گروه‌های منحرف و تخلف از مصوبات شورای امنیت ملی نیز هیأت منصفه متهم را با اکثریت آرا مجرم شناخت و بابت اتهام انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی و استفاده ابزاری از تصاویر زنان با اکثریت آرا مجرم تشخیص نداد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟