مرتضی ممیزی  اظهار کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان از آغاز سال تاکنون سه پرونده سیگار قاچاق در تعزیرات حکومتی استان زنجان رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه به علت اهمیت موضوع، پرونده‌های قاچاق در اسرع وقت در استان رسیدگی شده است، تصریح کرد: اخیرا نیز یک پرونده سیگار قاچاق مربوط به 318 هزار و 800 نخ در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به اینکه محموله 318 هزار و 800 نخی سیگار قاچاق در شهرستان قیدار و از دو دستگاه پژو کشف و ضبط شد، اضافه کرد: در همین راستا دو نفر به تعزیرات حکومتی شهرستان خدابنده معرفی شدند.

ممیزی با اشاره به اینکه برای رسیدگی به این موضوع دو پرونده در این زمینه تشکیل شده است، گفت: متهمان مالکیت محموله را پذیرفتند و در حین بررسی هیچگونه مدارک مثبته گمرکی به شعبه ارائه نکردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به اینکه در رابطه با این پرونده یک نفر در زندان است، گفت: طبق برآورد ارزش محموله هم 3 میلیارد و 154 میلیون ریال است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟