رکنا: یک روزنامه صهیونیستی نوشت: بن سلمان ، ولی عهد سعودی ، خواهان عادی‌ سازی روابط عربستان با رژیم صهیونیستی است. اما…

مهمترین عناوین پرونده

ادامه