حوادث رکنا: مرد جوان که زن روانی را ربود و پول و طلاهایش را سرقت کرد دیروز در دادگاه جرم هایش را منکر شد.

مهمترین عناوین پرونده