راه ورود به آمریکا سخت تر از سهمیه مسترالمپیا است

وى بیان کرد: در حال حاضر بیشتر مسابقات لغو شده و فقط چند مسابقه در آمریکا برگزار شد.

صادقى گفت: هم بخاطر کرونا و هم اینکه چون ورزش ما به شکلى است که براى شروع دوباره مقدارى زمان مى برد به همین دلیل در اکثر باشگاه ها نفرات کمى حضور دارند.

صادقى بیان کرد: احتمال اینکه در باشگاه ها به نسبت جاهاى دیگر کرونا بگیرید یک دهم است و کسانى که باشگاهدار هستند هم بخاطر سلامتى خودشان و هم درآمد دستورالعمل هاى بهداشتى را رعایت مى کنند و از طرفى تعداد نفرات حاضر در باشگاه ها نیز خیلى کم شده و تمرین کردن راحت است.

میلاد صادقی در جدول امتیازبندی حرفه‌ای های فیزیک کلاسیک که تلاش دارند به مسترالمپیا راه یابند، وضعیت امیدوار کننده ای داردبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟