نوید مظفری داور بین المللی سابق فوتبال ایران تغییر در قانون سه فوتبال را به طور دقیق ترجمه اش را به شرح زیر بیان می کند:

از این پس داور اجازه دارد به مربی و یا افرادی که در لیست بازیکنان اسمشان نوشته شده است کارت زرد و یا کارت قرمز نشان دهد.

در این قسمت دلایل اخطار و اخراج را برای شما توضیح می دهیم:

اخطار به مربی و مسئولین تیم با نشان دادن کارت زرد به این دلایل:

*خروج از محوطه فنی برای چندمین بار به صورت واضح

*جلوگیری از شروع مجدد بازی تیم اش

*ورود به محوطه فنی تیم مقابل اما با رفتار کنترل شده

*اعتراض با حرکات بدن و یا اعتراض لفظی و یا پرت کردن و یا با پا زدن به شیشه های آب و یا اعتراض بدون احترام به داوران

*ورود به محدوده وی ای آر

*درخواست جریمه شخصی برای بازیکنان تیم مقابل

*درخواست وی ای آر

*حرکات تحریک آمیز

*تکرار رفتار غیر معقول و یا تکرار حرکات همراه با تذکر

*رفتار ناشایست

 

 

کارت قرمز به دلایل

*جلوگیری از شروع مجدد تیم مقابل مانند گرفتن توپ/ دور کردن توپ

*خروج از محوطه فنی جهت اعتراض شدید به داوران و یا خروج جهت تحریک کردن

*وارد شدن به محوطه فنی تیم مقابل برای جدل

*پرتاب کردن و یا شوت کردن شیء به داخل زمین

*وارد شدن به داخل زمین جهت اعتراض به داوران چه در حین، نیمه و چه در پایان مسابقه

*وارد شدن به اطاق فرمان وی ای آر

*رفتار همراه با خشونت فیزیکی (آب دهان / گاز گرفتن) در مقابل بازیکنان تیم مقابل، داوران، تماشاگران، و افراد دیگر

*دریافت اخطار دوم در همان مسابقه

*سخنان و رفتار توهین آمیز

*استفاده از وسایل غیر مجاز و یا رفتار غیر مناسب به خاطر استفاده از این وسایل

*ضرب و شتم برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟