نوشتاری برای زادروز فرهاد تئاتر ایران

به گزارش رکنا ، مدیر مرکز تئاتر مولوی و یکی از دانشجویان دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی، همزمان با سالروز تولد این چهره هنری و دانشگاهی، نوشتاری را در تجلیل از استاد خود نوشت.

حریری در نوشتار خود آورده است:

«با نام حق

هین بگو که ناطقه جو می کند

تا به قرنی بعدِ ما آبی رسد

از محقق تا مقلد فرق‌هاست

کاین چو داوود است و آن دیگر صداست

(مولانا)

گزین گفتاری شاید نه چندان ژرف برای استادمان دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی

گسترده بالی و شناسا بودن استاد ناظرزاده کرمانی طی بیش از ۵۰ سال جُست و خیز در گستره‌ی حوزه نمایش و امر تماشا بر کسی پوشیده نیست؛ که بسیار شاگردانِ او چون ما در همه جای تئاتر دانشگاهی از جمله در تئاتر مولوی به دیدنِ او دیده ور شدند؛ سخن در یادواره‌ی او هم نیست که کرده‌های او همآره یادآور سخت رویی و سخت‌کوشی در باب مسئله آمیزش امر تماشایی و خواستِ پژوهش دانشگاهی است.

نکته بر سر کوه کنی فرهاد و تیشه به دستی‌اش نیست که در تنگیِ این کوتاه زمان نگنجد نظرورزیِ ناظرزاده؛ اما آنچه دم زدن را لازم آورده است یادآوری به ما شاگردان و اهل تماشا است؛ بحث بر سر لزوم هرچه بیشتر واداشتن و تحریضِ اوست هنوز هم به آموختن و آموختن و آمیختن معلمانه‌اش با شاگردان.

استاد فرهاد ناظر زاده کرمانی در زادروزت سخن به طریق تعریف و تمجید ما برای چون تویی چه ابریشم-بها و قیمتی راست؟

بگذارید خواست و خواهشمان برای همچنان بودنتان در راه‌های تاریکِ جنگلیِ عرصه ی تماشا را فریاد کنیم؛

و واپسین خواسته صمیمانه خیل عظیمی از شاگردانتان تمنای بودن شما و همچنان آموختن از شما باشد؛

پس باشید ؛ آنچنان که بودید، هستید و خواهید بود و چشم بپوشید بر ناملایماتی که خاشاکی در برابر صدق و صفای تماشاییِ شمایند.

-بر دولت مندان و ملوک است که هنرمندان را نکو دارند تا بی‌هنران راغب شوند و هنر بپرورند و فضل و ادب شایع گردد و مملکت را جمال بیفزاید.

(سعدی) »

فرهاد ناظرزاده کرمانی، زاده 12 آذر سال 1326 است. او در سال‌های پر شمار تدریس خود در دانشگاه، دانشجویان زیادی را پرورده است که از آن جمله می‌توان به نام‌هایی همچون اصغر فرهادی، علیرضا نادری، حمید فرخ‌نژاد، پانته آ بهرام و ... اشاره کرد. نگارش چندین نمایشنامه و کتاب پژوهشی، بخش دیگری از فعالیت‌های اوست.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟