ثبت ۷ رکورد جدید در فولاد هرمزگان

به گزارش رکنا، هرمزگان سید اصغر مدنی معاون بهره برداری فولاد هرمزگان با اعلام این خبر مهترین رکورد کسب شده در فروردین ماه را تولید 145150 تن تختال عنوان کرد: رکورد قبلی تولید این محصول در بهمن ماه گذشته و به میزان 142273 تن به دست آمده بود . در هشت ماه گذشته این ششمین رکورد تولید ماهیانه تختال است که در این شرکت به دست آمده است.

 

مدنی با اعلام سه رکورد دیگر در ناحیه فولاد سازی گفت : ‌در ناحیه فولاد سازی سه رکورد جدید در تعداد ذوب ماهیانه تخلیه شده و تعداد ذوب ماهیانه ریخته گری شده به ثبت رسید.

معاون بهره برداری فولاد هرمزگان جزئیات این رکوردها را اینچنین عنوان کرد: رکورد ماهیانه تعداد ذوب تخلیه شده از کوره شماره 1 به میزان 612 ذوب که رکورد قبلی میزان 608 ذوب در دی ماه 99 بود. همچنین رکورد ماهیانه تعداد ذوب تخلیه شده از کوره های قوس الکتریکی به میزان 1223ذوب رسید که رکورد قبلی به میزان 1207 ذوب در بهمن ماه 99 بود.

همچنین رکورد ماهیانه تعداد ذوب ریخته گری شده به میزان 1226 ذوب شکسته شد که رکورد قبلی به میزان 1211 ذوب در بهمن ماه 99 بوده است.

مدنی همچنین عنوان کرد: کسب رکوردهای شیرین تولید در فولاد سازی خلاصه نشده و احیا مستقیم نیز که برای سال جاری افزایش تولید را جزو اهداف استراتژیک خود قرار داده ، رکورد شکنی کرد. در ناحیه احیا مستقیم فولاد هرمزگان سه رکورد شامل رکورد تولید ماهیانه آهن اسفنجی در مدول A، رکورد تولید ماهیانه آهن اسفنجی در مدول B و رکورد تولید ماهیانه آهن اسفنجی توسط هر دو مدول به دست آمد.

وی جزئیات رکوردهای کسب شده در ناحیه احیا مستقیم را اینچنین عنوان کرد: رکورد ماهیانه تولید آهن اسفنجی توسط مدول A به میزان 81 هزار و 40 تن رسید که رکورد قبلی 80 هزار و 829 تن در خرداد ماه 97 بوده است. رکورد ماهیانه تولید آهن اسفنجی توسط مدول B به میزان 80 هزار و 580 تن رسید که رکورد قبلی 78 هزار و 505 تن در اسفند ماه 99 بوده و همچنین رکورد ماهیانه تولید آهن اسفنجی توسط هر دو مدول به میزان 161 هزار و 620 رسیده است.

مدنی کسب این رکوردها را نشان از عزم و برنامه ریزی شرکت فولاد هرمزگان برای شروعی مقتدرانه در سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها دانست و اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی صحیح بتوانیم به اهداف تعیین شده دست یابیم.

حیدری/هرمزگان

 

آیا این خبر مفید بود؟