آذرمنصوری: انتقاد منصفانه و کارشناسانه از وظایف نمایندگان مجلس است

به گزارش رکنا ، آذر منصوری اظهار کرد: نقد اسلوب، چارچوب و روش خود را دارد. اگر این اسلوب وچارچوب رعایت نشود، دیگر نمی توان عنوان نقد را روی آن‌گذاشت. در این چارچوب علی القاعده باید همه ملاحظات و تنگناهای طرف مورد نقد و نیز اقتضائات زمانی ومحیطی مورد نظر قرار گیرد و متدولوژی انتقاد نیز روشن باشد.

وی ادامه داد: با همه این ملاحظات مهم ترین مسئله هدف از انتقاد است. مثلا اینکه با انتقاد از طرف مقابل قرار است چه نتیجه ای عاید فرد انتقاد کننده شود؟

آیا قرار است منجر به اصلاح رفتار و روش شود، یا اینکه اهداف چیز دیگری است و قرار است با انتقاد از او امتیازی گرفته شود و یا اینکه او تحت فشار قرار گیرد تا انرژی او صرف تقابل و یا پاسخ به این انتقاد ها شود و در نهایت با این فشارها از کارآمدی او کاسته شود. چون طرف مقابل از نگاه او رقیبی است که باید از دور رقابت خارج شود.

انتقاد از رفتار برخی نمایندگان مجلس

قائم مقام حزب اتحاد ملت با انتقاد از رفتار و گفتار برخی نمایندگان مجلس نسبت به دولت و رییس جمهور گفت: این شیوه و این روش نه تنها نامش انتقاد نیست، بلکه اتفاقا در تعارض کامل با انتقاد است. وقتی این بحث مابین نمایندگان مجلس و دولت باشد قطعا ابعاد مخرب دیگری من جمله دستاویز قرار دادن مخالفان ایران را هم همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: به طور قطع انتقاد منصفانه، کارشناسانه و واقع بینانه از وظایف نمایندگان مجلس است، اما اگر در کنار انتقاد، پیشنهادات سازنده نباشد، و نتیجه ای از حیث عملکردها هم به دنبال نداشته باشد، دیگر نامش انتقاد نیست، بلکه تخریب و تخطئه است .

منصوری در پایان گفت: بدون تردید این نوع رفتارها هیچ دستاوردی برای کشور ومردم نیز به دنبال نخواهد داشت و اتفاقا بیشترین آسیب را به جایگاه و موقعیت نمایندگان نیز وارد خواهد کرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟