قوانین نامعتبر در حوزه ورزش ، انتخابات ، معدن و احزاب سیاسی حذف شدند

به گزارش رکنا، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قوانین نامعتبر در حوزه ورزش، محیط زیست و احزاب سیاسی حذف شدند.

براساس ماده واحده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی مصوب شد، احکام قانونی حوزه احزاب سیاسی مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.

همچنین در ماده واحده مصوب شد، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش، احکام قانونی حوزه ورزش، مذکور در پیوست این قانون اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آن ها منقضی شده باشد بی اعتبار هستند.

علاوه بر این براساس ماده واحده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه محیط زیست، احکام قانونی حوزه محیط زیست، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.

وکلای ملت علاوه بر این کلیات و جزئیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات را تصویب کردند که به موجب ماده واحده آن احکام قانونی حوزه انتخابات مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.

نمایندگان مجلس همچنین طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند. براساس ماده واحده این طرح احکام قانونی حوزه معدن مذکور در پیوست این قانون اعم از این‌که منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند.

در ادامه ماده واحده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها به تصویب رسید که براساس این مصوبه احکام قانونی حوزه شوراها و شهرداری‌ها، مذکور در پیوست این قانون اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟