حجم ویدیو: 7.09M | مدت زمان ویدیو: 00:00:43
حجم ویدیو: 11.52M | مدت زمان ویدیو: 00:00:46

photo_2020-03-21_23-39-51

photo_2020-03-21_23-39-54

photo_2020-03-21_23-39-56

photo_2020-03-21_23-39-57

photo_2020-03-21_23-40-01

photo_2020-03-21_23-40-03

قطع زنجیره انتقال شیوع کرونا با همکاری مرد

قطع زنجیره انتقال شیوع کرونا با همکاری مرد

قطع زنجیره انتقال شیوع کرونا با همکاری مرد

قطع زنجیره انتقال شیوع کرونا با همکاری مرد

قطع زنجیره انتقال شیوع کرونا با همکاری مرد

قطع زنجیره انتقال شیوع کرونا با همکاری مرد

قطع زنجیره انتقال شیوع کرونا با همکاری مرد

آیا این خبر مفید بود؟