پلمب یک مرکز درمانی غیر مجاز در خرم آباد

آزادبخت معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان دراین خصوص ،گفت : این مرکز درمانی غیر مجاز  به علت انجام اقدامات درمانی و دخالت در امور پزشکی  ویزیت بیماران و تجویز دارو و انجام‌ اعمال جراحی سرپایی  توسط شخص فاقد صلاحیت حرفه ای در شهرستان خرم آباد پلمب شده است.

به گزارش رکنا، اوافزود: پرونده ایشان جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

آیا این خبر مفید بود؟