اجرای طرح مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط و لورانتوس

شیرزاد نجفی در گفتگو با خبرنگار رکنا در خرم آباد با بیان اینکه آفت برگ خوار را یکی از مهمترین آفت ها برای جنگل‌ است، افزود: متاسفانه در فصل بهار همه ساله سطح وسیعی از جنگل ها به این آفت آلوده می‌ شود.

وی تصریح کرد: این پروژه شامل دو مرحله پایش، کنترل و مبارزه است که در راستای اهداف و وظایف سازمانی در سطح ۲۰ هزار هکتار از جنگل های استان محلول پاشی می شود.

نجفی با اشاره به اینکه مبارزه با لورانتوس و برگ خوار بلوط در مناطق سپیددشت، قلعه گل، داد آباد، تاف، ناوه کش، الیگودرز، مله شبانان، دره اناران در حال اجراست خاطر نشان کرد: هزینه این عملیات اعتباری معادل ۸۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات مصوب ملی بوده است.

وی بیان کرد: جنگل‌های استان لرستان با یک میلیون و ۲۱۷ هزار هکتار مساحت، جزء جنگل‌های زاگرس به شمار می روند که به لحاظ حفاظت از منابع پایه آب و خاک،  تولید محصولات فرعی، ذخایر ژنتیکی، قابلیت اکوتوریستی، مسائل زیست محیطی و... دارای اهمیت منحصر به فردی می باشند.

لرستان/ خرم آباد، امین پارسا

 

آیا این خبر مفید بود؟