ظرفیت صادراتی صنایع غذایی لرستان در راستای تفاهمنامه با چین مطلوب است

به گزارش خبرنگار رکنا در خرم آباد،  بهزاد منصوری در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از بخش های اجرایی در زمینه این تفاهنامه وزارت صمت خواهد بود که لرستان چند محصول ویژه برای این اجرای این مهم دارد.

وی اظهار داشت: لرستان می تواند تولید لوازم خانگی، برق، حوزه معدن و صادرات سنگ را با اولویت و رویکرد صادراتی به کشور چین در دستور کار قرار دهد.

وی در ادامه گفت: در سفر سال ۹۸ وزیر صمت به لرستان، تصمیماتی اتخاذ و تدوین برنامه جامعی برای استان تحت عنوان "رفع محرومیت و پر کردن خلای صنعتی و معدنی در لرستان" برنامه ریزی شد.

منصوری تصریح کرد: با توجه به اینکه لرستان فاصله قابل توجهی با توسعه صنعتی دارد طی فرآیند چند ماهه توسط تیم معاون طرح و برنامه  وزیر صمت، مطالعه ای در رابطه با توسعه صنعتی استان و پر کردن خلاها آغاز شد.

وی ادامه داد: اکنون این طرح نهایی شده و به عنوان یک کار مهم و نقشه راه برای مباحث توسعه صنعتی با تکیه بر تدوین برنامه های اجرایی بین صمت لرستان و وزارتخانه مورد استفاده قرار گرفته است و وزارتخانه می تواند همکاری خوبی برای اجرای دقیق این طرح داشته باشد.

 

آیا این خبر مفید بود؟