ورود بازرسی به پروژه برج «امید» / متخلفین تحت تعقیب قرار گرفته‌اند

به گزارش رکنا، مهدی اصلانی امروز سه شنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به آخرین وضعیت ساختمان استانداری لرستان یا برج امید، اظهار داشت: در رابطه با این پروژه بازرسی استان ورود پیدا کرده است.

او با بیان اینکه بازرسی یک گزارش مفصل در این رابطه تهیه کرده است، گفت: افرادی در این رابطه نیز تحت تعقیب اداری و کیفری قرار گرفته‌اند.

سرپرست اداره کل بازرسی لرستان با تاکید بر اینکه یک سری از افراد در سطح مدیریتی و کارشناسی در پروژه ساختمان استانداری تحت تعقیب اداری و کیفری قرار گرفته‌اند، افزود: در رابطه با ساختمان علوم پزشکی و محل فعلی استانداری لرستان یک قرار داد منعقد شده تا خریداری شود.

او با بیان اینکه این ساختمان نیز در قالب پرونده‌های موردی بازرسی لرستان مورد پیگیری قرار گرفت، تصریح کرد: ما هشدار داده‌ایم که زودتر تخلیه شود، اما هنوز ساختمان استانداری آماده نشده و مجبور هستند که در این ساختمان فعلاً باشند.

سرپرست اداره کل بازرسی لرستان، بیان داشت: چندین جلسه در این رابطه برگزار شد، نامه نگاری شده و چند مرتبه هم گفته‌ایم که باید تخلیه کنند.

اصلانی، افزود: ایراداتی در فرآینده واگذاری و احیاناً ساخت و ساز‌های در محل استانداری فعلی مطرح است که در این رابطه نیز تشکیل پرونده موردی داشته‌ایم، اگر احیاناً برای ما محرز شود که افرادی در این رابطه تخلف اداری داشته‌اند به طور حتم برخورد خواهیم کرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟