کشف محموله نهاده سویای تقلبی درقم

آقای شعبانی رکنا ، با بیان اینکه این محموله از یکی از استان های غربی بارگیری شده و به مقصد یکی از مراغداری های قم در حرکت بوده است، افزود:نمونه توقیفی مورد آزمایش قرار گرفت که مشخص شد نیمی از این محموله دومیلیارد و چهارصد میلیون ریالی خاک اره است.

مسول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم افزود: در این عملیات صاحب بار توقیفی دستگیر و پس از انجام مراحل قانونی به مراجع قضائیمعرفی شدآخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟