امکان ارائه اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارث برای مودیان فراهم شد

به گزارش رکنا از قزوین، سعید حوائج در این باره اظهارداشت: در راستای تکریم ارباب رجوع به ویژه در شرایط بحران کرونا و جهت کاهش مراجعه حضوری مودیان محترم مالیاتی سامانه ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارث در درگاه ملی مالیات راه اندازی شده است.

وی افزود: در این سامانه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع ماده 26 و درخواست گواهی موضوع ماده  34قانون مالیاتهای مستقیم بدون حضور مودیان محترم مالیاتی امکان پذیر خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی با الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات مالیاتی، شرایطی را فراهم کرده تا نیازی به مراجعه حضوری مودیان محترم برای انجام تکالیف مالیاتی وجود نداشته باشد. مودیان مالیاتی با مراجعه به درگاه ملی مالیات به آدرسwww.intamedia.ir  می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟