جو پایدار و افزایش غلظت الاینده ها در اسمان استان قزوین

​کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت : خروجی مدل های هواشناسی نشان می دهدکه پایداری جو تا پایان هفته در استان قزوین ادامه دارد و اسمان استان صاف و افتابی است.

مریم بهروزی افزود : با توجه به سکون جو در استان ، غلظت الاینده های زیست محیطی در شهرهای صنعتی قزوین و ابیک افزایش می یابد.

وی اظهار کرد: از نظر دمایی تا پایان هفته  افزایش دما را خواهیم داشت .

بهروزی در پایان گفت : نواحی غربی استان مانند شهرهای سیردان ، کوهین و اوج روز جمعه وزش بادهای غربی پیش بینی می شود.

قزوین رکنا سمانه مافی

آیا این خبر مفید بود؟