ایجاد کارگروه کمربند سبز در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان قزوین

به گزارش خبرنگار ما ،بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان قزوین ، ایجاد کمربند سبز درحاشیه فضای سبز میدان مینودر تاعوارضی قزوین-کرج  صورت خواهد گرفت.

قزوین رکنا سید مرتضی نصری

 

آیا این خبر مفید بود؟