ارتباط تنگاتنگ با مردم و بررسی پرونده های مشکل دار از برنامه های مستمر است

​به گزارش خبرنگار رکنا؛ مدیر کل تامین اجتماعی استان قزوین طی نشست با نماینده مردم قزوین  ارتباط تنگاتنگ با مخاطبین و بررسی ویژه پرونده های مشکل دار را با برگزاری ملاقات مردمی در شهرستان های و مناطق دور دست که شعبه نیست از برنامه های مستمر در دست اقدام برشمرد.

محمد رضا قاریانپور گفت: برای پایداری نظام دفاع از مردم ضروری بوده و واهمه ای از بیان خواست های مخاطبین نداشته و همراه و پیگیر مطالبات آنان بوده و خواهیم بود و بصورت تیمی تمامی مجموعه همکاران استان ملزم به تکریم واقعی و ایجاد اعتماد ملی بین مخاطبین به خصوص آموزش حضوری و همچنین الکترونیکی ( برپایی وبینارهای آموزشی با جامعه هدف)  کارفرمایان و بیمه شدگان و مستمری بگیران در اجرای مطلوب طرح ۳۰۷۰ در زمان شرایط کنونی زندگی با کرونا هستیم و جهت ترغیب مجموعه  از فعالین هم تقدیر می گردد.

قزوین رکنا سمانه مافی

 

آیا این خبر مفید بود؟