پرداخت کمک هزینه ترحیم،بیمه بیکاری ،کفالت و بازرسی به صورت غیر حضوری در استان قزوین

رکنا: ​مدیر کل تامین اجتماعی استان قزوین گفت:  در هشتمین هفته از دوشنبه های دیجیتالی طرح 3070 کاملا غیر حضوری از پرداخت کمک هزینه ترحیم،بیمه بیکاری ،کفالت و بازرسی به صورت غیر حضوری در این استان خبر داد.

محمدرضا قاریانپور گفت: ثبت نام بیمه شده بیکار ظرف سی روز از بیکاری در سامانه وزارت تعاون و ارجاع درخواست متقاضی به شعب تامین اجتماعی در صورت موافقت نماینده اداره تعاون و انتقال مکانیزه اطلاعات مربوط به در خواست متقاضی و تبادل هوشمند اطلاعات را در زمینه غیر حضوری شدن بیمه بیکاری عنوان نمود

وی در ادامه در خصوص درخواست کفالت و بازرسی برای کلیه بیمه شدگان و مستمری بگیران که سن پدر ۶۰ سال تمام و سن مادر ۵۵سال تمام و سن همسر بیمه شده زن از ۶۰ سال متجاوز باشد را در این زمینه به شرط ثبت نام در سامانه    es. Tamin.ir بیان کرد.

قاریانپور در پایان در زمینه کمک هزینه مراسم ترحیم نیز گفت: معادل یک ماهه حداقل  دستمزد زمان فوت به یکی از بازماندگان متوفی در صورت فوت همسر پرداخت می گردد . 

قزوین رکنا سید مرتضی نصری

 

آیا این خبر مفید بود؟