6 ایستگاه تلفن همراه  به نسل جدید تلفن همراه قزوین ارتقا پیدا کردند

 نصرآبادی گفت:  بااشاره به نیازروزافزون مردم به سرویس های مخابراتی‌درایام کرونا وبهره مندی هرچه‌بیشتر وبهتر انها ازابتدای دیماه جاری ۶ایستگاه تلفن همراه روستایی به تکنولوژی نسل سوم یاچهارم اتقاء پیداکردند

وی افزود: ازمجموع ۶ ایستگاه تلفن همراه روستایی اعلام شده ۲ایستگاه درشهرستان قزوین شامل رودبارالموت شرقی،۲ایستگاه درشهرستان اوج شامل حصارولیفصر وابگرم،۲ایستگاه درشهرستان ابیک شامل بشاریات شرقی وغربی میباشد که درمجموع ۷۱۷ خانوارروستایی باجمعیتی بالغ بر۲۴۸۰نفر ازاین امکانات بمنظوراستفاده از اینترنت تلفن همراه خصوصا درمسائل درسی واموزشی بهره مند شدند

وی افرادبهره مند ازسرویس های ایجاد شده روستایی درشهرستان های اعلام شده را‌شامل۲۰۰ خانوار باجمعیت بالغ بر۶۵۰نفر درشهرستان ابیک،۳۲۰ خانوارباجمعیتی بالغ بر۱۱۰۰نفردرشهرستان قزوین،۲۱۷ خانوارباجمعیتی‌بالغ‌بر۷۳۰ نفر درشهرستان او ج  برشمرد که مخابرات منطقه قزوین باتلاش کارکنان خدوم خود توانسته است این امکانات را دراختیارانان قراردهد

نصرابادی در پایان اظهارامیدواری کرد دراینده نزدیک تعداددیگری ازروستاهای استان ازاین امکانات بهره‌ مند گردند

قزوین رکنا سمانه مافی

آیا این خبر مفید بود؟