برای نظارت بر آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی به قزوین سفر کرد

​ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری-استخدامی کشور به منظور نظارت بر آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی به قزوین سفر کرد و مورد استقبال جمالی پور استاندار قزوین قرار گرفت.

در مراسم استقبال نانگیر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، یاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز حضور داشتند.

در هشتمین آزمون فراگیر استخدامی 9759 نفر شر کت کرده اند که برای 61 پست سازمانی باهم رقابت می کنند.

 این گزارش حاکیست:61 درصد از شرکت کنندگان را بانوان  و 39 درصد را نیز آقایان تشکیل می دهند.

انصاری در پایان با حضور در محل برگزاری ایزمون گفت: شرکت کتتدگان قزوین در این آزمون در1/6 دهم کل کشور هستند.

قزوین رکنا سید مرتضی نصری

آیا این خبر مفید بود؟