با تحویل مرکز دفن پسماند محمدآباد به شهرداری قزوین مخالفم

​  نایب رییس پارلمان محلی قزوین در جلسه شورا که بادستور کار بررسی لایحه دوفویتی شهرداری مبنی بر تحویل مرکز دفن بهداشتی_ مهندسی پسماند محمدآباد برگزار شد، گفت: درگیری و کشمکش بر سر اوضاع این مرکز و مدیریت آن همواره از سال ۹۶ وجود داشته است.

وی افزود: اگر این مرکز را تحویل بگیریم چه ضمانتی وجود دارد که دوباره  با تغییر مسئولین، سیاستها تغییر نکند و دوباره این مجموعه را از شهرداری قزوین پس نگیرند و به نهاد دیگری واگذار نکنند؟.

مهدی عبدالرزاقی در ادامه به نامه انحلال شرکت پردازش نصرمحمدآباد اشاره و بیان کرد: چگونه است که شهرداری قزوین در این شرکت سهام دارد؛ اما بدون برگزاری جلسه ای نسبت به انحلال آن اقدام می شود؟.

وی خاطر نشان کرد: در این مرکز باید چند سال درآمدزایی کنیم تا بتوانیم هزینه لندفیل جدید را بدهیم، چه تضمینی وجود دارد که پس از هزینه کرد شهرداری قزوین در این مرکز، مجدد آن را از ما پس نگیرند؟.

نائب رئیس سورای اسلامی شهر قزوین تاکید کرد: شهرداری هایی که در پرداخت حقوق خود مشکل دارند چگونه می توانند هزینه دفن بهداشتی پسماند خود را پرداخت کنند؟.

عبدالرزاقی دراین جلسه با اشاره به  کاهش حقوق پرسنل شهرداری در ماه اخیر گفت: برخی از پرسنل در حقوق  این ماه کاهش خود داشته اند که لازم است شهرداری قزوین در این خصوص توضیح دهد.

قزوین رکنا سید مرتضی نصری

آیا این خبر مفید بود؟