خزائی رئیس حوزه قضائی بخش آبگرم در گفتگو با خبرنگار ما، از ایمن سازی پل های آسیان و عباس آباد در این شهر خبر داد و گفت: به جهت اینکه پایه ها و حفاظ این پلها فرسوده و احتمال بروز خطرات جانی و مالی برای شهروندان وجود داشت، دادگاه آبگرم در راستای حفظ و رعایت حقوق عامه و اجرای ایمنی لازم پل های این منطقه اقدام به صدور دستور قضایی جهت رفع کاستی های موجود نموده که خوشبختانه از سوی دستگاههای متولی در اسرع وقت این سازه ها ایمن شدند.

سید مرتضی نصری

آیا این خبر مفید بود؟