مهندس نصرآبادی : شهروندان استان قزوین جهت استفاده بهینه از تلفن همگانی در سطح شهر نسبت به تهیه کارت های قابل شارژ تلفن همگانی از مراکز مخابراتی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار ما، سرپرست مخابرات منطقه قزوین ضمن تاکید بر دسترسی آسان کاربران تلفن همگانی به کارت‌های قابل شارژ افزود: اجرای طرح به‌روزرسانی تلفن‌های همگانی استان قزوین با هدف دسترسی آسان کاربران تلفن همگانی به کارت‌های قابل شارژ ، طرح به‌روزرسانی تلفن‌های همگانی استان به اجرا درآمده است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به مراکز مخابراتی منتخب، با همراه داشتن اصل کارت ملی نسبت به خرید کارت جدید اقدام کنند.

مهندس نصرآبادی با بیان این که صادر شدن کارت تلفن جدید به نام شخص، امکان مشاهده کارکرد کارت تلفن، مسدود سازی کارت در صورت مفقودی یا خرابی، انتقال شارژ به کارت تلفن دیگر همان فرد و خرید شارژ برای کارت تلفن دوستان و آشنایان از مزایای کارت های تلفن قابل شارژ است ، ادامه داد : متقاضیان و شهروندان جهت تهیه و استفاده از کارت های شارژی تلفن همگانی و یا فعالسازی آن می‌توانند به مراکز مخابراتی مراجعه و رمز ۴ رقمی کارت را دریافت کنند. 

وی خاطرنشان کرد: در کارت تلفن جدید خریداری شده مبلغی به عنوان شارژ اولیه موجود است و درصورت اتمام مبلغ شارژ، مشترکین با یکی از روش‌های مراجعه به مراکز مخابراتی، مراجعه به سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir و یا شماره‌گیری کد *2020# با تلفن همراه می‌تواند نسبت به افزایش کارت شارژ اقدام نمایند.

قزوین رک نا سید مرتضی نصری

 

 

آیا این خبر مفید بود؟