تقدیم به روح مطهر حضرت امام خمینی (ره)

من ز گفتار خوشت زنده و هوشیار شدم

چهره انور تو دیدم و بیدار شدم

جامه رنگ و ریا کندم و بر تن کردم

خلعت عاشقی و راهی پیکار شدم

فارغ از خود شدم و نور خدا را دیدم

زود رفتی به غروب تو گرفتار شدم

غم هجران تو افکنده به جانم شرری

همچو یعقوب پریشان دل و افسرده و هم زار شدم

هستی کون و مکان بی تو عذابم می داد

متوسل به علی(ع) حیدر کرار شدم

در آن خانه گشایید به رویم شب و روز

که پس از رحلت او تشنه دیدار شدم

بگذارید که دائم ، از او یاد کنم

من با وصل به او وصل به دادار شدم آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

زیبا زعفری

آیا این خبر مفید بود؟