انتقاد صریح و تند یک فعال فرهنگى و سیاسى کشور در برنامه زنده شبکه اترک استان هاى خراسان

به گزارش رکنا، مهندس محمدى گفت: براى فرهنگ سازى باید از قبل بسترسازى مناسبى صورت گیرد که بسترسازى مناسب نیازمند فعال شدن رسانه ها و حمایت آنها و به میدان آمدن دستگاه هاى فرهنگى فعال کشور است که در این استان نیز همین روال باید وجود داشته باشد. از سوی دیگر نقش فضاى مجازى موثر است زیرا امروزه بارش اطلاعات خبرى در دستان فضاى مجازى قرار دارد و در فرهنگ سازى ابعاد مختلف بی تاثیر نیست.

وی در ادامه افزود : با حمایت از دکتر على قربانى نماینده مجلس که تنها نماینده موافق است و فردی است که همیشه از دنیاى فرهنگ حمایت کرده اند و به دنبال تقویت دستگاه هاى فرهنگى بوده اند تا بستر فرهنگ سازى فراهم شود نقش شان ویژه بوده و براى پیشرفت و تقویت بى شک در این ٢٠ سال اخیر دکتر قربانى زحمات بی شماره را متحمل شده اند.

اما محمدى که خود از فعالین فعال فرهنگى کشور و در گذشته هم مشاور اجرایى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان و مشاور فرهنگى استاندار و فرماندار بوده در پایان با انتقادى شدید از دستگاه هاى فرهنگى فعلى کشور و خصوصا دستگاه هاى فرهنگى استان خراسان شمالى افزود: به عنوان مثال دستگاه هایى نظیر فرهنگ و ارشاد اسلامى استان که فوق العاده نقش مهمى در بسترسازى و ایجاد شرایط فرآیند نمونه هاى مختلفى از فرهنگ سازى ها را مى تواند ایجاد کند در حال حاضر در خواب آلودگى کامل به سر می برد و بیشتر اوقات فرصت های خود را با مسائل کوچک سپرى می کند که این خود یک فاجعه فرهنگی به شمار می رود. مدیریت کلان دستگاه هاى فرهنگى استان فوق العاده به تغییرات گسترده و جراحى فورى نیاز دارد که استاندار استان هرچه زودتر وارد عمل شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟