کدخبر: 406303 17

رکنا: کتاب "از انس با قرآن تا تمدن نوین اسلامی" پس از مطالعات منظم در حوزه منظومه فکری امام خامنه‌ای حول مباحث مورد نیاز برای تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان چشم‌انداز مطلوب انقلاب اسلامی به مرحله نگارش رسید.

حسین ابراهیمی کوشالی نویسنده کتاب «از انس با قرآن تا تمدن نوین اسلامی» در مورد محور‌های اصلی که در این کتاب مورد اشاره قرار داده است، گفت: کتاب مذکور پس از مطالعات منظم در حوزه منظومه فکری رهبر معظم انقلاب حول مباحث مورد نیاز برای تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان چشم‌انداز مطلوب انقلاب اسلامی به مرحله نگارش رسید.وی با توجه به مراحل مختلف رسیدن به تمدن اسلامی، تاکید کرد: بر اساس یافته‌های این پژوهش برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی نیازمند طی مراحل و گام‌های هدفمندی خواهیم بود که هم در حوزه‌های فردی و هم در حوزه‌های اجتماعی باید به ترتیب محقق شوند. این مراحل به ترتیب عبارتند از: انس با قرآن، تدبر در قرآن، تعمیق معرفت دینی، استحکام ساختار درونی، بنای جامعه اسلامی و در نهایت ظهور و بروز تمدن نوین اسلامی.نویسنده کتاب «از انس با قرآن تا تمدن نوین اسلامی» با اشاره به نحوه نگارش این کتاب گفت: به منظور تبیین هر یک از این مراحل کلیه سخنرانی‌ها و بیانات رهبر معظم انقلاب که به موضوع مربوط می‌شد، فیش برداری و سپس در پنج سطح دسته بندی شد: مفهوم شناسی، اهداف، آسیب‌شناسی، راهبرد‌های اجرایی و در نهایت نتایج حاصل از تحقق موضوع.وی با تاکید بر نتایج کتاب اشاره کرد: این کتاب نشان می‌دهد که نخستین و مهم‌ترین گام برای رسیدن به چشم‌انداز آرمانی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای منظومه فکری رهبر انقلاب فراگیر شدن انس با قرآن در فضای عمومی جامعه است و پس از تحقق این مهم پنج گام مهم دیگر باید در دستور کار مدیران و برنامه‌ریزان جامعه اسلامی قرار گیرد تا تمدن نوین اسلامی در برابر تمدن لیبرال دموکراسی غرب به پیروزی برسد و زمینه ظهور و بروز حکومت جهانی مهدوی فراهم شود.

ابراهیمی کوشالی با توجه به چشم‌انداز کتاب «از انس با قرآن تا تمدن نوین اسلامی» خاطرنشان کرد: این کتاب علاوه بر اینکه تلاش می‌کند مفهومی واحد از موضوعات شش‌گانه انس با قرآن، تدبر در قرآن، تعمیق معرفت دینی، استحکام ساختار درونی، بنای جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی بر اساس ادبیات مقام معظم رهبری ارائه کند، تلاش می‌کند تا اهداف و نتایج حاصل از هر یک را تبیین و ضمن آسیب‌شناسی هر حوزه در مقام عمل و اجرا، راهبرد‌های مسئولان و مدیران جامعه اسلامی را در هر مرحله بر اساس بیانات امام خامنه‌ای تبیین کند. همه این مراحل ذیل "نظام صحیح حرکت منطقی" نظام اسلامی قابل تعریف است که در سخنرانی آبان سال ۹۲ امام خامنه‌ای با فرماندهان بسیج کشور مطرح شد و معظم له این فعالیت را وظیفه برنامه‌ریزان کشور خصوصا در حوزه فرهنگی قلمداد کردند.

1743171_577.jpg

 

آیا این خبر مفید بود؟

حسین ابراهیمی کوشالی نویسنده کتاب «از انس با قرآن تا تمدن نوین اسلامی» در مورد محور‌های اصلی که در این کتاب مورد اشاره قرار داده است، گفت: کتاب مذکور پس از مطالعات منظم در حوزه منظومه فکری رهبر معظم انقلاب حول مباحث مورد نیاز برای تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان چشم‌انداز مطلوب انقلاب اسلامی به مرحله نگارش رسید.وی با توجه به مراحل مختلف رسیدن به تمدن اسلامی، تاکید کرد: بر اساس یافته‌های این پژوهش برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی نیازمند طی مراحل و گام‌های هدفمندی خواهیم بود که هم در حوزه‌های فردی و هم در حوزه‌های اجتماعی باید به ترتیب محقق شوند. این مراحل به ترتیب عبارتند از: انس با قرآن، تدبر در قرآن، تعمیق معرفت دینی، استحکام ساختار درونی، بنای جامعه اسلامی و در نهایت ظهور و بروز تمدن نوین اسلامی.نویسنده کتاب «از انس با قرآن تا تمدن نوین اسلامی» با اشاره به نحوه نگارش این کتاب گفت: به منظور تبیین هر یک از این مراحل کلیه سخنرانی‌ها و بیانات رهبر معظم انقلاب که به موضوع مربوط می‌شد، فیش برداری و سپس در پنج سطح دسته بندی شد: مفهوم شناسی، اهداف، آسیب‌شناسی، راهبرد‌های اجرایی و در نهایت نتایج حاصل از تحقق موضوع.وی با تاکید بر نتایج کتاب اشاره کرد: این کتاب نشان می‌دهد که نخستین و مهم‌ترین گام برای رسیدن به چشم‌انداز آرمانی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای منظومه فکری رهبر انقلاب فراگیر شدن انس با قرآن در فضای عمومی جامعه است و پس از تحقق این مهم پنج گام مهم دیگر باید در دستور کار مدیران و برنامه‌ریزان جامعه اسلامی قرار گیرد تا تمدن نوین اسلامی در برابر تمدن لیبرال دموکراسی غرب به پیروزی برسد و زمینه ظهور و بروز حکومت جهانی مهدوی فراهم شود.

ابراهیمی کوشالی با توجه به چشم‌انداز کتاب «از انس با قرآن تا تمدن نوین اسلامی» خاطرنشان کرد: این کتاب علاوه بر اینکه تلاش می‌کند مفهومی واحد از موضوعات شش‌گانه انس با قرآن، تدبر در قرآن، تعمیق معرفت دینی، استحکام ساختار درونی، بنای جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی بر اساس ادبیات مقام معظم رهبری ارائه کند، تلاش می‌کند تا اهداف و نتایج حاصل از هر یک را تبیین و ضمن آسیب‌شناسی هر حوزه در مقام عمل و اجرا، راهبرد‌های مسئولان و مدیران جامعه اسلامی را در هر مرحله بر اساس بیانات امام خامنه‌ای تبیین کند. همه این مراحل ذیل "نظام صحیح حرکت منطقی" نظام اسلامی قابل تعریف است که در سخنرانی آبان سال ۹۲ امام خامنه‌ای با فرماندهان بسیج کشور مطرح شد و معظم له این فعالیت را وظیفه برنامه‌ریزان کشور خصوصا در حوزه فرهنگی قلمداد کردند.

1743171_577.jpg

 اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر

هم اکنون دیگران می خوانند

دیگر رسانه ها