پر در فال قهوه : تن پروری، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور و بیکار بار آورده است.

 

تخم مرغ در فال قهوه : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد.

 

دیوار در فال قهوه : (مانع – دفاع از حریم) وضع و حال تان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

 

سکه در فال قهوه : رهائی از فقر و بدبختی، نجات پیدا کردن از قرض و بدهی.

 

سوسک در فال قهوه : قبل از اینکه آبرویتان برود کناره گیری کنید (رسوائی و بدبختی).

 

شلوار در فال قهوه :  آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ و کنترل کنید ؛ در غیر این صورت مشکلات شما دو چندان می شود.

 

قو در فال قهوه : سمبل وقار – دوستی – ایمان، به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟