ستاره در فال قهوه : مقام و منزلت: با علما و دانشمندان ملاقات می کنید.

خفاش در فال قهوه : شنیدن خبر ناگوار، عاقبت ناخوشایند، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی

حصار در فال قهوه : (دربند قرار گرفتن – جای امن) چند صباحی احتیاط کنید.

چتر نجات در فال قهوه :  برای نجات از جان خود مجبور هستید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

 توپ در فال قهوه : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید.

تبر در فال قهوه : مثل کسی که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند، شکست خواهید خورد.

پرده در فال قهوه : کنجکاو بودن در زندگی (می خواهید از اسرار دیگران با خبر شوید).  برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟