میز در فال قهوه : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

شمع در فال قهوه : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - برآورده شدن حاجت _ نذر ونیاز.

خط مشخص و واضح در فال قهوه : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه.

 تخم مرغ در فال قهوه : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

دود در فال قهوه : گرفتاری - مشکلات - سختی

نهنگ در فال قهوه : خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل

هیزم در فال قهوه : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بیند.

 برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟