رکنا: زمین لرزه‌ای به بزرگی چهار درجه در مقیاس درونی زمین (ریشتر) گوریه از توابع استان خوزستان را لرزاند.

مهمترین عناوین طبیعی

ادامه