حوادث رکنا: حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه به بروز پدیده فرونشست زمین در شهریار منجر شده که بارش‌های متعدد…

مهمترین عناوین طبیعی

ادامه