سامانه گندزدایی آب‌ شرب در آخرین روستای تنگستان بوشهر وارد مدارشد

به گزارش رکنا، عبدالحمید حمزه‌پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از گندزدایی مستمر آب آشامیدنی استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: با توجه به پایش و نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی امسال موارد بهداشتی گندزدایی از آب شرب بوشهر تامین و تهیه شده است.

وی از افتتاح سامانه گندزدایی آب‌ شرب در آخرین روستای تنگستان خبر داد و افزود: در حال حاضر شهرستان تنگستان دارای ۱۷ ایستگاه گندزدایی آب است که به صورت شبانه‌روزی آب شرب شبکه آبرسانی را گندزدایی و بهداشتی می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، روستای تلخ‌آبید را به‌عنوان آخرین روستای شهرستان تنگستان در اتصال به سامانه گندزدایی دانست و گفت: برای اولین بار روستای تلخ‌آب تنگستان تحت پوشش سامانه کلرزنی قرار گرفت .

حمزه‌پور جمعیت این شهرستان را افزون بر ۷۳ هزار نفر دانست و گفت: تنگستان دارای ۳ شهر و ۱۲۴ روستا است و تمام شبکه‌های آبرسانی تنگستان تحت پوشش کلرزنی قرار دارد.

آیا این خبر مفید بود؟