مهدی چمران هفته آینده به شورای شهر می رود / نایب رئیس شورای شهر تهران خبر داد

در روزهای اخیر خبر بستری شدن مهدی چمران نقل محافل رسانه ای شده است. هفته گذشته مهدی چمران در بیمارستان بستری شد. برخی رسانه ها سکته مغزی را عامل بستری شدن مهدی چمران عنوان کرده اند. برخی رسانه ها نیز گمانه زنی کرده اند که مهدی چمران به دلیل بیماری از ریاست شورای شهر کنار خواهد رفت. امروز اما نایب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد که مهدی چمران به زودی در شورای شهر حاضر می شود و به شایعات بی اساس پایان می دهد.

به گزارش رکنا، پرویز سروری، نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران که در هفتمین جلسه شورا در جایگاه ریاست شورا قرار داشت، با اشاره به سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر گفت: امروز جامعه جهانی از بیماری مزمنی رنج می برد که همانا استاندارد های دو گانه بر نظامات کشورهای جهان است لذا این بیماری مزمن باید درمان شود چرا که جامعه بشری نمی تواند استاندارد های دوگانه را بر نظامات کشور های مختلف تحمل کند، این موضوعی است که در روز شهادت شهیدان رجایی و باهنر که روز مبارزه با تروریسم قلمداد شده باید مد نظر داشته باشیم و بدانیم جامعه جهانی باید به سمت جامعه عدالت محور بدون این اسناندارد های حرکت کند.

وی افزود: خبر خوشی که داریم این است که هفته آینده اقای چمران در شورا حضور پیدا خواهند کرد و  به شایعات بد اخلاقانه ای  که متاسفانه در کشور ما هیچ حساب و کتاب ندارد و چیزی را تحت عنوان سکته مطرح کردند به نوعی با حضور خودشان پاسخ خواهند داد.

وی ادامه داد: تصمیم کادر پزشکی این بوده است که برای رعایت حداکثری الزامات سلامت ایشان و برای رعایت حداکثری الزامات سلامت ایشان و اطمینان حاصل کردند از این مورد آقای چمران مدتی را استراحت کنند. ما آرزوی سلامت برای آقای چمران داریم و امیدواریم هر په زودتر سلامت خود را بازیابند و مشتاقانه به انتظار حضور ایشان هشتیم تا کارها را تحت مدیریت ایشان جلو ببریم.

جامعه جهانی باید به سمت جامعه عدالت محور حرکت کند

سروری در ادامه سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت شهیدان رجایی و با هنر گفت: 8 شهریور سالروز شهادت شهیدان  رجایی و باهنر است و روز مبارزه با تروریسم، این امر از آن جهت اهمیت دارد که  کشور  و بلکه  جامعه جهانی از یک بیماری مزمن رنج می برد و آن بیماری  استاندارد های دوگانه حاکم بر جامعه بشری است، می دانید که  تروریسم در منطق نظام سلطه سیاه و سفید دارد. اگر کسی بر علیه آنها باشد تروریسم سیاه و اگر موافق آنها باشد سفید است.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: حتی اگر کسانی بر علیه اشغالگری که آنها این اشغال گری را انجام دهند اقدام و عمل کند آن را هم تروریسم می دانند. شما ببینید در بحث هسته ای اسراییل با داشتن رسمی بمب های اتمی کوچکترین فشاری از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل و امریکا متوجه آنان نیست ولی همان ها جمهوری اسلامی را تحت شدید ترین فشار ها قرار دادند که می خواهد انرژی هسته ای صلح امیز را  برای ارتقا و پیشرفت داشته باشد.

وی ادامه داد: این را در موضوعات مختلف می بینید و لذا این بیماری مزمن  باید درمان شود چرا که جامعه بشری نمی تواند استاندارد های دو گانه را بر نظامات کشور های مختلف تحمل کند، این موضوعی است که در روز شهادت شهیدان رجایی و باهنر که روز مبارزه با تروریسم قلمداد شده باید مد نظر داشته باشیم و بدانیم جامعه جهانی باید به سمت جامعه عدالت محور بدون این اسناندارد های حرکت کند.

سروری در ادامه سخنان خود با اشاره به دیدار سرزده رییس جمهور از خوزستان گفت: دیدار سرزده رییس جمهور از خوزستان  اقدام خوبی بود و نشان داد دولت مردمی به  آرمان ها و شعار های خود پایبند بوده و در این مدت کوتاه که زمام را در دست داشته تلاش کرده این وعده ها را به اثبات برساند. همین که وزرا بعد از گرفتن رای اعتماد به وزارت خانه می روند و اینکه روز جمعه که روز آشنایی برای همه ما است رییس جمهور به طور رسمی با کابینه سفر به خوزستان می کند جز نکات مثبتی است که  ما از دولت مردمی تقاضا داریم بر این مشی و رویه حرکت کند  و امیدواریم شورا و مجلس بتوانند با هم افزایی و نگاه مردمی در رفع مشکلات مردم موثر و مفید باشند.

آیا این خبر مفید بود؟