شعار شفافیت شیشه ای در شهرداری محقق شد

شفافیت مالی باعث شد که مدیریت شهری سامانه ای با این نام راه اندازی کرده و تمام قراردادهای شهرداری را در آن بازگذاری کند. اما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر از نبود شفافیت مالی در شهرداری خبر داد.

به گزارش رکنا، مرتضی الویری در دویست و شصت و پنجمین جلسه شورا و در تذکری به شهرداری تهران گفت: یکی از مسایل مهم در منابع و مصارف شهرداری منابع غیر نقد و ابهامات و مسائل غیر شفافی است که در این حوزه وجود دارد. وی ادامه داد: در همین منابع غیر نقد مقداری هم که وصول می شود کم است و تهاتر مناسبی بین بدهکار و طلبکار صورت نمی گیرد به همین منظور در بند 3 تبصره 7 بودجه سال 99 الزامی برای شهرداری قائل شدیم تا سامانه بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیر نقد شهرداری تهران با هدف شفاف سازی تعاملات مودیان بدهکار و طلبکار و تهاتر فی مابین را راه اندازی کنند.

الویری گفت: ما می توانیم با ساماندهی مناسبی منابع غیر نقد را از مودیان بدهکار جذب و در اختیار طلبکاران شهرداری قرار دهیم اما متاسفانه هنوز در این زمینه کاری انجام نشده است.

وی در ادامه تذکر خود را قرائت کرد و گفت: شهردار تهران موظف است به منظور سامان بخشی و شفافیت و حاکمیت انضباط در حوزه مدیریت منابع غیر نقد نسبت به راه اندازی ساماناه بازار الکترونیک تهاتر منابع غیر نقد شهرداری تهران با هدف شفاف سازی تعاملات مودیان بدهکار و طلبکار و تهاتر فی مابین به عنوان استفاده از خدمات کارگزاران ایجاد نماید. با عنیات به تکالیف فوق، شهرداری تهران می بایست نسبت به سامانه مذکور اقدامات لازم را به عمل آورد.  آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟