تولید یک میلیون واحد مسکونی برای تامین مسکن اقشار آسیب پذیر

به گزارش رکنا، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به تذکر مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران طی نامه ای نوشت: در راستای تدوین و اجرای برنامه تامین مسکن حمایتی توسط دولت بر اساس تکلیف جزء یک بند چ ماده (۸۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، به استحضار می رساند این وزارت در این راستا طرح اقدام ملی مسکن را برای تولید یک میلیون واحد مسکونی را به منظور تامین مسکن اقشار آسیب پذیر و گروه های هدف نیازمند به کمک دولت در حوزه تامین مسکن در دستور کار قرار داده است، این برنامه ها مشتمل بر تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای گروه های با درآمد متوسط و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای گروه های کم درآمد و مابقی نیز برای بازنشستگان، کارگران و کارمندان فاقد مسکن دستگاههای اجرایی است.

چندی پیش مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران طی تذکری در صحن علنی شورای شهر به لزوم تدوین و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی توسط دولت بر اساس تکلیف جزء 1 بند چ ماده 80 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تاکید کرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟