پیگیری جدی لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران + سند

به گزارش رکنا ، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از داستان یک ساختمان و یک محله در توئیتر خود نوشت:

داستان یک ساختمان و محله:

1- برخوردشورای شهر با تخلف ملک نهاد ریاست جمهوری

2-حذف شهردار ازجلسه هیات دولت

3-دستور رئیس جمهور برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران

4-جلسه دوشنبه آتی شورای عالی شهرسازی برای اجرای دستور

5-سکوت جامعه مدنی!

نتیجه: ملک جماران دغدغه اصلی ریاست جمهوری برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟