مقاوم سازی 5 دستگاه پل سواره رو در چهارگوشه پایتخت

به گزارش رکنا ، مهندس علی پیوسته با تاکید بر اینکه 753 دستگاه پل سواره رو شهر تهران از ارزشمندترین سرمایه های پایتخت به شمار می آید، بر ضرورت انجام مداوم بازرسی های تخصصی از این سازه ها تاکید کرد و گفت: شهر تهران با هدف ساماندهی اقدامات مربوط به پایش، تعمیر و نگهداشت پل های سواره رو به چهار پهنه شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب شرق تقسیم شده است و اقدامات مربوطه در هر یک از این پهنه ها جریان دارد.

ضرورت های برنامه پنج ساله سوم شهر تهران

وی افزایش ایمنی و تاب آوری زیر ساخت های شهری مقابل زلزله را یکی از اصلی ترین ضرورت های برنامه پنج ساله سوم شهر تهران دانست و یادآور شد: تاکنون 21 دستگاه پل در راستای وظیفه محوله مورد مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای قرار گرفته است.

به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، در حال حاضر عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای 5 دستگاه پل شامل پل های تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید همت با رودخانه کن، تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید سلیمانی با بزرگراه شهید حقانی، تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید همت با بزرگراه شیخ فضل الله، تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید همت با خیابان گاندی و همچنین تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید آوینی با خطوط مترو و راه آهن در حال انجام است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟